Aangifte
Politie 911
Brandweer 911
Ambulance 911
Tiplijn Politie 717-7251Hoofdmenu

Aangifte doen

Wanneer u slachtoffer bent van een misdrijf is het belangrijk dat u daar aangifte van doet. De politie biedt u dan hulp en advies en kijkt of er voldoende daanknopingspunten zijn voor een opsporingsonderzoek. Wanneer dit zo is, zal de politie proberen de dader aan te houden met het doel de persoon door het Openbaar Ministerie te laten vervolgen.

Ook gebruikt de politie de aangifte in criminaliteitsanalyses en wordt mede op basis daarvan de inzet van de politie bepaald. Wij willen immers net zoals u een veilige en leefbare omgeving.

Daarnaast heeft u in een aantal gevallen een aangifte nodig voor uw verzekering.

Zo kunt u aangifte doen:l

U kunt aangifte doen op het politiebureau en in bijzondere gevallen kan de aangifte ook bij u thuis opgenomen worden. Aangifte via Internet is op dit moment nog niet mogelijk, maar er wordt hard gewerkt om dit in de toekomst mogelijk te maken.

Is het voor u niet mogelijk om aan een politiebureau aangifte te doen, dan kan het in een aantal gevallen ook telefonisch. Neemt u daarvoor contact op met de politie op uw eiland.

Voor elke aangifte geldt:

  1. Houd belangrijke gegevens bij de hand
  2. Denk aan framenummers van een fiets, merk, type, aankoopprijs of serienummers van gestolen spullen
  3. Vooral voor wat betreft gestolen mobiele telefoons is het belangrijk het IMEI-nummer (International Mobile Equipment Identity) –nummer te vermelden
  4. Zet verder alles nog eens op een rijtje, zodat u tijdens de aangifte helder kunt vertellen wat er is gebeurd en waar
  5. Neem uw identiteitsbewijs mee


Wat gebeurt er met uw aangifte?

Aan de hand van uw aangifte bekijkt de politie of er voldoende aanknopingspunten zijn om een opsporingsonderzoek te starten. Wanneer dat het geval is, probeert de politie de verdachte aan te houden en eventueel gestolen goederen terug te brengen.

In de nabije toekomst gaat de politie aangevers ook actief op de hoogte houden van ontwikkelingen in hun zaak. Indien u aanvullende informatie heeft, wordt u verzocht dit aan de politie door te geven. Soms is dat positief, omdat we de zaak oplossen. Maar soms kunnen we niet het wettige en overtuigende bewijs vinden waarmee een dader veroordeeld kan worden. Uiteindelijk kunnen we niet alleen op basis van een vermoeden iemand veroordeeld krijgen. Dat zou geen recht doen aan de beginselen van onze rechtstaat.


Schade en verzekering

Slachtoffers kunnen zich in verband met geleden schade ook voegen in het strafproces. Dat wil zeggen dat in eenvoudige zaken, waarin de schade eenvoudig kan worden aangetoond, de schadevergoeding via de strafrechter kan worden afgedwongen. Dat scheelt het aanspannen van een afzonderlijke zaak bij de civiele rechter. Voor het ‘voegen in een strafproces’ is het van belang dat de schade door een deskundige wordt vastgesteld, bijvoorbeeld de autodealer in geval van vernieling aan een auto of een aannemer in geval van schade aan een woning. Zorg er in ieder geval voor dat u de schade laat vaststellen. Als het gaat om verzekerde goederen is het raadzaam om de verzekeraar zo snel mogelijk in kennis te stellen.


Slachtofferhulp

De medewerkers van Bureau Slachtofferhulp kunnen u emotioneel bijstaan bij een schokkend incident of heftige gebeurtenis, maar zij bieden ook hulp bij praktische zaken als het gaat om het invullen van formulieren of het voegen in een strafproces. Ook kunnen zij u begeleiden bij het bijwonen van de strafzaak.


Verbetering dienstverlening

Het Korps Politie Caribisch Nederland is een korps in verandering en zet zich in om een aantal zaken te verbeteren. Zeker voor wat betreft het opnemen en de verwerking van een aangifte heeft dit prioriteit. Immers de gebeurtenis is vaak al vervelend genoeg.

Mocht u ideeën hebben hoe deze dienstverlening te verbeteren, dan horen wij dit graag van u via Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. .

 

Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.
• Artikel 201 Wetboek van Strafvordering BES
o 1. De aangifte van een strafbaar feit geschiedt mondeling of schriftelijk bij de bevoegde ambtenaar, hetzij door de aangever in persoon, hetzij door een ander, daartoe door hem van een bijzondere schriftelijke volmacht voorzien.
o 2. De mondelinge aangifte wordt door de ambtenaar die haar ontvangt, op schrift gesteld en na voorlezing door hem met de aangever of diens gemachtigde ondertekend. Indien deze niet kan tekenen, wordt de reden van het beletsel vermeld.
o 3. De schriftelijke aangifte wordt door de aangever of diens gemachtigde ondertekend. De schriftelijke volmacht, of, zo zij voor een notaris in minuut is verleden, een authentiek afschrift daarvan, wordt aan de akte gehecht.
o 4. Tot het ontvangen van de aangiften, bedoeld in de artikelen 198 en 199, zijn de opsporingsambtenaren, en tot het ontvangen van de aangiften, bedoeld in artikel 200, de daarbij genoemde ambtenaren, verplicht. Artikel 194 is van toepassing.
De tweede afdeling van het Wetboek van Strafvordering BES, de artikelen 198 e.v., regelt het doen van aangifte. In artikel 201 is geregeld hoe aangifte kan worden gedaan.  Hierbij is echter niet voorzien in het doen van elektronische aangifte.
  
Artikel 201 Wetboek van Strafvordering BES 
  1. De aangifte van een strafbaar feit geschiedt mondeling of schriftelijk bij de bevoegde ambtenaar, hetzij door de aangever in persoon, hetzij door een ander, daartoe door hem van een bijzondere schriftelijke volmacht voorzien. 
  2. De mondelinge aangifte wordt door de ambtenaar die haar ontvangt, op schrift gesteld en na voorlezing door hem met de aangever of diens gemachtigde ondertekend. Indien deze niet kan tekenen, wordt de reden van het beletsel vermeld.
  3. De schriftelijke aangifte wordt door de aangever of diens gemachtigde ondertekend. De schriftelijke volmacht, of, zo zij voor een notaris in minuut is verleden, een authentiek afschrift daarvan, wordt aan de akte gehecht. 
  4. Tot het ontvangen van de aangiften, bedoeld in de artikelen 198 en 199, zijn de opsporingsambtenaren, en tot het ontvangen van de aangiften, bedoeld in artikel 200, de daarbij genoemde ambtenaren, verplicht. Artikel 194 is van toepassing. 

 

 


Copyright © Korps Politie Caribisch Nederland 2012, All rights reserved.
Disclaimer