Noodnummer: 911 Tiplijn Politie: 717-7251

Maatregelen genomen tegen agressieve honden

Laatst gewijzigd op:

Kralendijk - Op 15 december 2021 werd een 86-jarige man door 11 loslopende pitbulls aangevallen in Lagun Hill. Hij heeft ernstige bijtwonden aan de aanval overgehouden. De honden kwamen van hun erf af en drongen het erf van de man binnen waar ze hem hadden aangevallen.

Naar aanleiding  van dit incident werd een rapport door KPCN opgesteld, met het verzoek aan de gezaghebber om deze honden, conform artikel 8, lid 1 van de Hondenverordening Bonaire 1997, als gevaarlijk aan te merken en de eigenaar middels een brief hiervan op de hoogte te stellen.

 

Deze brief is aan de eigenaar van de pitbulls uitgereikt met hierin ook de eisen om zijn honden op de openbare weg aangelijnd te hebben en te voorzien van een muilkorf. Ook dient zijn erfafscheiding zodanig te zijn dat zijn honden hun erf niet meer kunnen verlaten. Deze brief is de laatste waarschuwing van de gezaghebber. Hierna heeft de politie de bevoegdheid van de gezaghebber om bij het niet naleven van de gestelde eisen in de brief, de honden na in beslagname, eventueel te laten inslapen.

 

Er komen dagelijks meldingen binnen over agressieve loslopende honden. De frequentie en ernst  van deze meldingen variëren . Het betreft meldingen van onder andere honden die geiten en kippen doodbijten met financiële gevolgen voor de veehouders, maar ook honden die bestuurders  van fietsen /scooters aanvallen en hierdoor levensgevaarlijke situaties in het verkeer veroorzaken. Het aantal incidenten waarbij personen daadwerkelijk worden gebeten  en zich onder medische behandeling moeten laten stellen neemt toe. 

 

Het KPCN wil hondeneigenaars erop attenderen om de honden op het erf te houden door middel van een goede omheining waar de honden niet  naar buiten kunnen en/of door het vastmaken van de hond om dit soort situaties te voorkomen. Ook is het raadzaam een hond te socialiseren. Een hond heeft opvoeding en training nodig. Er zijn voorzieningen hiervoor op het eiland aanwezig. U bent als eigenaar verantwoordelijk voor het gedrag en de training van uw hond. 

Heeft u iets verdachts gezien? Bel 911 of 717 8000 of de anonieme tip lijn 717 7251.