Noodnummer: 911 Tiplijn Politie: 9310

Korps Politie Caribisch Nederand reageert in afstemming met het Openbaar Ministerie over onjuiste en gelekte informatie uit lopend onderzoek

Laatst gewijzigd op:

Kralendijk - Gisteren, op donderdag 17 november verscheen er een bericht in de media over een lopend strafrechtelijk onderzoek. In verband hiermee heeft het Korps Politie Carisch Nederland gisteren al een eerste persbericht naar buiten gebracht omdat bleek dat de berichtgeving, kennelijk gebaseerd op gelekte informatie, deels feitelijk onjuist was maar in ieder geval suggestief.

In afstemming met het  Openbaar Ministerie willen we u met dit bericht wat meer feitelijke informatie aanleveren met betrekking tot dit onderzoek.

De betrokken personen, hadden twee auto’s die niet afgesloten worden. Bij een schoonmaakbeurt van de auto werd door de eigenaren van de auto een pakketje aangetroffen met daarin vermoedelijk verdovende middelen. Nader onderzoek moet dit nog verder aantonen. De betrokkenen hebben hierop direct de politie geïnformeerd die daarop direct ter plaatse een onderzoek heeft ingesteld en het bewuste pakket in beslag hebben genomen. Door de afdeling opsporing is vervolgens een nader onderzoek gestart, waarbij na overleg met de dienstdoende officier van justitie van het Openbaar Ministerie besloten is om een huiszoeking te doen.  Door huiszoeking te doen kan immers bewijs verzameld worden maar zo’n huiszoeking kan ook verder ontlastend werken voor de betrokkenen. De betrokken melders zijn beiden gehoord als getuige in deze zaak omdat er momenteel geen enkele aanwijzing is dat betrokken wetenschap hadden van dit pakketje in hun auto. Sterker nog en zoals al eerder benoemd zijn zij nu juist degene die de politie geïnformeerd hebben. Het in de media geschetste beeld dat met deze betrokken anders zou worden omgegaan, dan in andere situaties is daarom absoluut niet juist.

Vanzelfsprekend loopt het verdere onderzoek naar de herkomst van het pakketje gewoon door. Over de stand van het onderzoek kunnen we in het belang van dat onderzoek verder geen mededelingen doen.

Uit deze kwestie is helaas wederom gebleken dat gevoelige informatie vanuit het strafrechtelijk onderzoek gelekt is naar de media. Het KPCN hecht er aan om ook hier een opmerking over te maken. Lekken uit lopende onderzoeken is zondermeer verontrustend. Het raakt de betrouwbaarheid van het Korps in het geheel en is in strijd met de wettelijke verplichting van iedere medewerker met een geheimhoudingsplicht. Deze geheimhoudingsplicht is een belangrijk gegeven voor iedere professional en is iets waar burgers op moeten kunnen vertrouwen. Geheimhouding bestaat immers juist in het belang van goede opsporing en daarmee in het belang van alle burgers. Daarmee raakt lekken de interne integriteit van het Korps.

Geheimhouders die informatie lekken plegen niet alleen een strafbaar feit maar beschadigen ook de integriteit en het aanzien van het Korps, de burgers, hun collega’s en uiteindelijk ook zichzelf.