Noodnummer: 911 Tiplijn Politie: 9310

Criminaliteits- en verkeerscijfers van 2022 voor Saba

Laatst gewijzigd op:

Saba - Op dinsdag 21 februari bezocht de korpschef van het Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN), de heer Alwyn Braaf, Saba waar hij de Criminaliteits- en Verkeerscijfers voor het jaar 2022 voor Saba presenteerde samen met Hoofd Basis Politiezorg (BPZ), de heer Edwin van der Giessen, chef BPZ Saba, de heer Wingrove Baker, beleidsadviseur van het KPCN, mw. Jory de Groot en communicatieadviseur en woordvoerder van het KPCN, mw. Genesis Saragoza.

De cijfers zijn gepresenteerd aan de plaatsvervangende gezaghebber, mw. Amelia Nicholson, interim-secretaris, de heer Henk de Jong, adviseur openbare veiligheid en rampenbestrijding, mw. Lune Zijnen en aan leden van de eilandsraad.

Saba 2022 Criminaliteits en verkeerscijfers

De cijfers tonen de hoeveelheid misdrijven die in 2022 voor het eiland Saba bij de politie zijn gemeld en zijn onderverdeeld in de volgende categorieën: Vermogensdelicten, Geweldsdelicten, Zedendelicten en Verkeerscijfers. Daarnaast bevat de presentatie cijfers van de afdeling Opsporing. In het jaar 2022 werden er 23 zaken van vermogensdelicten gemeld op het eiland Saba. Ook werden er 36 zaken van Geweldsdelicten gemeld bij de politie op Saba waarvan 10 zijn afgerond, 5 worden nog onderzocht door de afdeling Opsporing en 5 van deze zaken zijn gearchiveerd wegens onvoldoende bewijs. Verder werden er 2 gevallen van zedendelicten gemeld en op het gebied van verkeer waren er 38 aanrijdingen op het eiland en werden er 18 boetes uitgedeeld voor verkeersovertredingen. De gedetailleerde cijfer zijn opgenomen in de presentatie.

Tijdens de presentatie gaven vertegenwoordigers van het Korps Politie Caribisch Nederland toelichting bij de cijfers en deelden zij de plannen om de gegevens in het jaar 2023 te verbeteren. Ten slotte besprak de groep mogelijke samenwerkingen die zouden bijdragen aan het behoud van een veilig eiland voor iedereen.