Noodnummer: 911 Tiplijn Politie: 9310

Criminaliteits- en verkeerscijfers van 2022 voor Bonaire

Laatst gewijzigd op:

Kralendijk - Op donderdag 11 mei heeft het Korps Management Team (KMT); de korpschef, dhr. Alwyn Braaf, plaatsvervangende Korpschef en Hoofd Operatien, dhr. Ronald Zwarter, Hoofd Bedrijfsvoering, dhr. Clark Mercera, Hoofd Opsporing, dhr. Steven Senior, Hoofd Basispolitiezorg, dhr. Edwin van der Giessen en Hoofd Informatie en Expertise, dhr. Melvin Sint Jago, de Criminaliteits- en Verkeerscijfers voor het jaar 2022 voor Bonaire gepresenteerd aan leden van de pers.

Criminaliteits- en Verkeerscijfers voor het jaar 2022, Bonaire

De cijfers tonen de hoeveelheid misdrijven die in 2022 voor het eiland van Bonaire die bij de politie zijn gemeld en zijn onderverdeeld in cijfers van de Opsporing en cijfers van de Basispolitiezorg. Tijdens de presentatie gaf dhr. Braaf een welkomstwoord aan de leden van de pers en vervolgens zijn de cijfers van de opsporing gepresenteerd. Ten eerste vermogensdelicten waaronder diverse vormen van diefstal (262), diefstal met geweld (6) en inbraak en overige (149). Ondertussen zijn de cijfers vergeleken met voorgaande jaren en er was een opmerkelijke daling sinds 2019. Wat betreft inbraak in bedrijven en woningen was er een opmerkelijke daling en er was een aantoonbare stijging van oplichting en bedrog die te verklaren is met de opkomst van de Cyber Crime Unit met als gevolg meer meldingen van cyber oplichting en bedrog. 

Vervolgens zijn geweldsdelicten gepresenteerd, waaronder diverse vormen van mishandeling (168), moord/ doodslag (0) en pogingen tot moord/doodslag (8), vernieling (96) en bedreiging (99). In de vergelijking met voorgaande jaren is er een opvallende 90% daling in algemene mishandeling en een daling in meldingen van huiselijk geweld die deels te maken hebben met de samenwerking van het korps met instanties zoals Akseso. Daarna zijn aantal lopende en opgeloste zaken van de opsporing gepresenteerd en er is aandacht gegeven aan de aanhoudingen en drugsvangst i.v.m. drugsmokkel in 2022. De cijfers van de opsporing zijn geconcludeerd met data van de Cybercrime Unit,  de afdeling Financieel Economische Criminaliteit en Team Digitale Opsporing.

Na de opsporingscijfers zijn de basispolitiezorgcijfers gepresenteerd. Eerst zijn de verkeerscijfers gepresenteerd waaronder de diverse soorten aanrijdingen (725). Vervolgens is er stilgestaan bij het aantal bekeuringen (573) en aanhouding voor het rijden onder invloed (104) waarbij er in de eerste vier maanden van het jaar 2023 een merkbare verbetering is met 838 bekeuringen en 77 aanhoudingen wegens het rijden onder invloed. De cijfers van de Basispolitiezorg zijn geconcludeerd met de cijfers van de afdeling Veelvoorkomende Criminaliteit en de sessie is afgerond met een vragenronde.

Heeft u iets verdachts gezien? Bel 911 of 717 8000 of de anonieme tip lijn 9310