Noodnummer: 911 Tiplijn Politie: 9310

Vier Dia di Rincon op een veilige en verantwoordelijke manier

Laatst gewijzigd op:

Kralendijk - Op 30 april vieren wij Dia di Rincon. Het is een periode van feest en plezier en er zijn verschillende evenementen en festiviteiten gepland gedurende deze periode. Het is gebleken dat regels en verantwoordelijkheden dan soms uit het oog worden verloren. De regels zijn echter niet minder van kracht.

Daarom zal de politie zoveel mogelijk zichtbaar en aanwezig zijn op straat om de orde te handhaven en hulp te bieden waar nodig. Dit jaar ook met behulp van cameratoezicht als een pilot gedurende Dia di Rincon. Indien personen de openbare orde verstoren of zich schuldig maken aan strafbare feiten zal bij iedere melding gekeken worden wat voor overtreding het betreft en wat de beste oplossing hiervoor is, met wederzijds respect. Verbaal geweld of agressie tegen agenten zal onder geen enkele omstandigheid worden geduld evenals het belemmeren van politie en of andere hulpverleners in hun taakuitoefening.

KPCN wilde ook benadrukken dat het belangrijk is om herbruikbare bekers voor het drinken te gebruiken in plaats van glazen of flessen, want zo voorkom je gevaarlijke situaties. Ga niet rijden als je drinkt; maak een afspraak om thuisgebracht te worden. Gezien men voor een lange periode van huis is, is het wenselijk om je huis goed af te sluiten en te zorgen dat het goed verlicht is wanneer je weggaat. Parkeer je auto op een veilige plek, maar niet achter de barricades en laat geen waardevolle spullen achter in de auto. Volg de aangegeven routes/omleidingen en verschuif de barricades en/of borden die dit aangeven niet.

Tot slot roept de politie een ieder op om aan de toegestane snelheid van 40 km/uur in de bebouwde kom en de maximumsnelheid van 60 km/uur daarbuiten te houden. Bovendien werd een ieder verzocht om gehoor te geven aan eventuele vorderingen van de politie. Zo kan er veilig en verantwoordelijk gevierd worden.

Korps Politie Caribisch Nederland wenst iedereen ‘Un felis Dia di Rincon’.