Noodnummer: 911 Tiplijn Politie: 9310

Multidisciplinaire controles op Saba en Sint Eustatius

Laatst gewijzigd op:

Oranjestad / The Bottom - De afgelopen weken werden er verschillende multidisciplinaire controles gehouden in de havens van Saba en Sint Eustatius. Hierbij werden alle aankomende passagiers, de meegenomen bagage en de bemanning van de Makana Ferry gecontroleerd. De veerboot werd ook gecontroleerd.

Bij twee bouwlocaties op Saba heeft er ook multidisciplinaire controles plaatsgevonden. Bij deze controles werden alle aanwezige werknemers gecontroleerd op de juiste verblijfsdocumenten en is ook gekeken naar signalen van mensenhandel.

Deze acties komen voort uit het voornemen van de samenwerkingspartners van het RIEC om respectievelijk de ondermijning* in de havens en in de bouw op het gebied van mensenhandel en arbeidsuitbuiting op de eilanden beter aan te pakken.

Een multidisciplinair team, bestaande uit het Korps Politie Caribisch Nederland, de Koninklijke Marechaussee, Douane Caribisch Nederland, het openbaar lichaam Saba, de Kustwacht, de Immigratie- en Naturalisatiedienst en het ministerie van Sociale Zekerheid en Werkgelegenheid, ondersteund door het RIEC CN (Regionaal Informatie- en Expertisecentrum Caribisch Nederland), hebben de controles uitgevoerd.

Bij de controles werden geen overtredingen geconstateerd en zijn er geen boetes uitgedeeld.

Het RIEC CN speelt een cruciale rol in de aanpak van ondermijning* op Saba en Sint Eustatius. Door samenwerking en het delen van informatie tussen verschillende instanties wordt de effectiviteit van controles en interventies vergroot, met als doel de veiligheid en integriteit van de haven en in de bouw te waarborgen.

RIEC CN is een samenwerkingsverband, waarbij het RIEC CN de spin in het web is met betrekking tot het in verbinding brengen van de ketenpartners. Onder ander middels informatie-uitwisseling om ondermijnende criminaliteit aan te pakken, preventie en de ondersteuning bij de voorbereiding en uitvoering van gezamenlijke controles en acties.

*Criminelen maken voor illegale activiteiten gebruik van legale bedrijven en diensten. Hierdoor vervagen normen en neemt het gevoel van veiligheid en leefbaarheid af. Dit effect heet ook wel ondermijning.