Noodnummer: 911 Tiplijn Politie: 9310

Drie medewerkers KPCN aangehouden in strafrechtelijk onderzoek

Laatst gewijzigd op:

Kralendijk - In een strafrechtelijk onderzoek door de Rijksrecherche naar een geweldsincident zijn vandaag, maandag 13 mei, drie medewerkers van het Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN) aangehouden. Zij worden verdacht van mishandeling en valsheid in geschrifte/meineed.

Het KPCN startte eerder een disciplinair onderzoek naar aanleiding van een recent geweldsincident waarbij leden van het korps betrokken waren. Uit zowel interne bevindingen als vanuit burgers van Bonaire kwamen signalen van integriteitsschendingen in relatie tot dit incident naar voren. Het korps neemt dit soort signalen zeer serieus en startte daarom het disciplinaire onderzoek. Na het aantreffen van strafrechtelijke componenten in het disciplinaire onderzoek door het KPCN, heeft er overleg met het Openbaar Ministerie (OM) plaatsgevonden. Vervolgens droeg het OM informatie over de zaak over aan de Rijksrecherche. Dit leidde tot een strafrechtelijk onderzoek en in dat onderzoek zijn vanmorgen de drie aanhoudingen verricht. Omwille van het nog lopende strafrechtelijke onderzoek kan er op dit moment inhoudelijk verder niet in detail worden getreden over het betreffende geweldsincident, de betrokkenheid van de medewerkers en het onderzoek zelf.

Ondanks dat er in dit stadium dus enkel nog beperkt informatie gedeeld kan worden om het strafrechtelijke onderzoek niet te schaden, wil korpschef Alwyn Braaf benadrukken dat de korpsleiding ingrijpt bij signalen van integriteitsschendingen. Braaf: “Integriteit is de basis van goed politiewerk. Als politie zijn wij er voor de samenleving en leden van het korps hebben daarbij een voorbeeldfunctie. Iets waarvoor zij bij hun aanstelling een eed of belofte hebben afgelegd. De samenleving mag dus van ons verwachten dat wij zorgvuldig en adequaat handelen, daar verantwoordelijkheid voor nemen en transparant over zijn. Signalen dat er sprake is van handelen dat niet passend of verenigbaar is met een functie bij de politie nemen we hoog op en laten we het tot de bodem uitzoeken. We wachten uiteraard de onderzoeksuitkomsten af, maar kunnen als korpsleiding al wel zeggen dat wij resoluut en krachtig optreden tegen ongepast en/of strafbaar gedrag.”

Naast het nu lopende onderzoek zal het korps zich ook inspannen om onwenselijke situaties in de toekomst te voorkomen om te waarborgen dat de samenleving kan vertrouwen op een integere organisatie waarbij het welzijn en de veiligheid van burgers altijd voorop staan. “Professioneel en verbindend handelen van leden van het korps richting burgers is van cruciaal belang om onze legitimiteit als politieorganisatie te waarborgen. Wij zijn het daarmee aan de samenleving en onze eigen collega’s verplicht om ons als korpsleiding actief in te zetten ter voorkoming van integriteitskwesties en in te grijpen indien nodig. De realisatie dat we als organisatie nog stappen te zetten hebben op het gebied van integriteit is pijnlijk, maar we kijken er niet voor weg. Integendeel zelfs: we willen die stappen júist gaan zetten”, aldus Alwyn Braaf.