Emergency number: 911 Tipline Police: 9310

Disclaimer

De Hippo website van het Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN). De inhoud van deze site wordt verzorgd door de stafafdeling PR & Communicatie van het KPCN. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. KPCN is niet aansprakelijk voor schade, onjuistheid of onvolledigheid in de verstrekte informatie en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de consequenties van het gebruik ervan.

Tekst/Foto/Video

Het auteursrecht op teksten, beeld en vormgeving berust bij KPCN. Foto's en/of video's van deze website mogen niet zonder expliciete toestemming van het Korps Politie Caribisch Nederland worden gebruikt. Dit betekent onder andere dat deze niet gekopieerd en/of verspreid mogen worden, maar ook dat ze niet op een website geplaatst mogen worden. Toestemming kan worden aangevraagd via communicatie@politiecn.com.