Noodnummer: 911 Tiplijn Politie: 9310

Klachtenregeling

Het Korps Politie Caribisch Nederland heeft het vertrouwen van de samenleving op Bonaire, Saba en Sint Eustatius hoog in het vaandel. Met het bovengenoemde voor ogen kent het korps een klachtenprocedure, waar burgers en organisaties gebruik van kunnen maken. Deze regeling maakt dat eenieder die een klacht heeft over zowel de afhandeling van een lopende zaak als gedragingen van de politie daar een melding van kan maken, welke door een externe en onafhankelijke partij getoetst zal worden. Deze brengen advies uit aan de Korpschef die dan een besluit over de gedraging kan nemen. Indien de klager ontevreden is, kan deze een beroep doen op de Nationale Ombudsman. Met dit geheel van procedures en wetten, welke conform het recente rapport van de rechtshandhaving, goed werken, probeert het KPCN zo transparant mogelijk te zijn en te leren van eventuele fouten.