Noodnummer: 911 Tiplijn Politie: 9310

Reactie op stress

Mensen kunnen verschillend reageren op stressvolle situaties. Als u iets ingrijpends heeft meegemaakt is het vrij normaal dat u anders reageert dan voorheen. Het kan zijn dat u anders reageert of dat u zich verdrietig voelt. Het hangt allemaal samen met hoe u zich voelde voor de gebeurtenis maar ook hoe uw omgeving reageert.